Obsah

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy
starosty obce.

Starosta:         Vladimír Viták
                            mobil: 724 179 385
                                      604 420 050 

Místostarosta:  Ing. Eduard Dvořák
                             mobil: 731 028 240 
 

Zastupitelstvo obce:

Vladimír Viták              zastupitel (starosta)

Ing. Eduard Dvořák     zastupitel (místostarosta)

Bc. Ilona Klímová - Bartošová     zastupitel (předseda finančního výboru)

David Hejl                    zastupitel (předseda kontrolního výboru)

Milena Hejlová             zastupitel (předseda kulturního výboru)

Ing. Pavel Pecina         zastupitel

Josef Polák                  zastupitel
 

Složení výborů

Finanční výbor:
předseda:  Bc. Ilona Klímová - Bartošová
členové: Ing.Pavel Pecina, Ludmila Sunková
 

Kontrolní výbor:
předseda:  David Hejl
členové: Josef Polák, Svatopluk Bartoš

 
Kulturní výbor:
předseda: Milena Hejlová
členové: Jana Andělová, Eva Poláková