Navigace

Obsah

Zpět

PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ OBECNÍCH SYMBOLŮ

                                                         OBEC   LAŽANY

                                               

                        PRAVIDLA      POUŽÍVÁNÍ    OBECNÍCH    SYMBOLU

 

Zastupitelstvo obce Lažany schválilo na svém zasedání dne 17.6.2015, v souladu s ustanovením   § 84/2h zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů pravidla o používání  obecních symbolů

 

                                                             Čl. I.

Obecními symboly  jsou :

Obecní znak

Obecní vlajka

Jejich tvar, podoba a složení bylo schváleno Parlamentem České republiky, Rozhodnutím výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, podvýboru pro heraldiku a vexilologii výboru Poslanecké sněmovny  dne 27. listopadu 2014  Č.j. PS 2014/12845.

 

                                                             Čl. II.

Zhotovení originálu symbolu obce zajišťuje pouze obec. Zneužití symbolů obce a jejich případné padělání je zakázáno.

                          

                                                             Čl. III.

 

Obecní znak -   v zeleném štítě stříbrný vykořeněný pahýl jabloně, z něhož vpravo vyrůstá větev se třemi listy a se zlatým plodem, vlevo provázený zlatým dvouocasým lvem s červenou zbrojí a převýšený položeným zlatým obilným klasem se  dvěma listy.

 

Obecní vlajka – List tvoří tři souvislé pruhy, žlutý, zelený a žlutý, v poměru 1 : 10 : 1.

Uprostřed listu bílý vykořeněný pahýl jabloně, z něhož k žerďovému okraji vyrůstá větev se třemi listy a žlutým plodem. Mezi pahýlem a vlajícím pruhem žlutý dvouocasý lev s červenou zbrojí. Poměr šířky k délce listu je 2  :   3.

 

                                                             -  2  -

                                                        

                                                             Čl. IV.

 

                                                   Používání symbolů  obce

 

Obecní znak lze používat :

 -  k trvalému označení budov

 -  na orientačních a propagačních tabulích

 -  v záhlaví  listin a písemných  dokumentů

 -  na předmětech a jiném majetku obce nebo organizací   jí  řízených nebo spravovaných -  na propagačních tiscích a publikacích týkajících se obce

Obec  Lažany a jí zřízené nebo založené organizační složky a  právnické osoby mohou užívat znak a vlajku obce. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem.

 

                                                           Čl.  V.

                                                   Ostatní ustanovení

 

l. Užití obecního znaku lze zakázat těm uživatelům, kteří jej používají v rozporu s touto vyhláškou nebo jiným nevhodným způsobem.

2. Užití znaku bez souhlasu obce (zneužití znaku) může být postihováno dle platných právních předpisů.

3. Tato pravidla  nabývají    účinnosti dnem vyhlášení.

 

 

…………………………………..                            ……………………………………..

Místostarosta  obce                                                    Starosta obce

 

 

 

 

 

                           

 

 

                                     

Vyvěšeno: 24. 6. 2015

Datum sejmutí: 31. 12. 2020

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět