Obsah

Oznámení konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Lažany

Typ: ostatní
Oznámení konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Lažany 1doplněné odborným výkladem zpracovatele dokumentace, které proběhne v pondělí 29. listopadu 2021 od 16:00 hodin na Obecním úřadu Lažany

Probíhá pořizování Změny č. 1 Územního plánu Lažany. Zastupitelstvo obce 21.04.2021 schválilo obsah změny a pořízení zkráceným postupem. Zpracovatelem je Ing. Eduard Žaluda.

Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 se bude konat 29.11.2021 od 16:00 na Obecním úřadu Lažany.

ikona souboruveřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání

ikona souboruNávrh Změny č. 1 Územního plánu Lažany - dokumentace pro veřejné projednání

Připomínky a námitky lze podávat písemně na adresu pořizovatele: Městský úřad Turnov, Odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IDDS: wehbxe9,

a to do 7 dnů od veřejného projednání (tzn. do pondělí 6. prosince). K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Odkaz na úřední desku: 

urad/uredni-deska/verejna-vyhlaska-oznameni-konani-verejneho-projednani-navrhu-zmeny-c-1-up-lazany-26925.html?kshowback=465


Vytvořeno: 26. 10. 2021
Poslední aktualizace: 27. 10. 2021 12:45
Autor: Správce Webu