Obsah

Žádost o informace o existenci domovní studny/vrtu, příp. jiného vodního díla

Typ: ostatní
Žádost o informace o existenci domovní studny/vrtu, příp. jiného vodního díla 1 O informace žádá Firma AZ GEO s.r.o. v návaznosti na realizaci projektových hydrogeologických prací pro záměr mimoúrovňové křižovatky Ohrazenice.

Firma AZ GEO s.r.o. žádá o informace o existenci využívaných domovních studní/vrtů, příp. jiných vodních děl využívajících podzemní vodu v návaznosti na realizaci projektových hydrogeologických prací pro záměr mimoúrovňové křižovatky Ohrazenice. V případě existence studny/vrtu by firma AZ GEO s.r.o. provedla na vlastní náklady záměr hladiny podzemní vody, odebrala vzorek pro rozbor, pokud by to bylo technicky možné (přístup do vodního díla). Údaje budou využity pouze pro vypracování hydrogeologického průzkumu. Průzkum je zaměřen na vyhodnocení oblasti z hlediska možného ovlivnění kvality a kvantity podzemní vody výstavbou záměru.


Vytvořeno: 5. 7. 2024
Poslední aktualizace: 5. 7. 2024 11:50