Obsah

Obec Lažany v roce 2020 podala Žádost o dotaci do výzvy MAS Achát z.s. do Programu rozvoje venkova.

Náš projekt byl podpořen.

Popis projektu: Projekt řeší výměnu 15 ks starých dřevěných oken za nová plastová ve víceúčelové budově v obci Lažany v rámci dlouhodobé strategie zvyšováním kvality života v obci. 

Název projektu: Rekonstrukce kulturního domu v Lažanech

Registrační číslo: 20/004/19210/451/045/003719

Logo EULogo Leader                                           Logo MAS

Cíl projektu: Cílem tohoto projektu je zhodnocení investice víceúčelové budovy v obci Lažany v rámci dlouhodobé strategie zvyšováním kvality života v obci, a to rekonstrukcí opláštění budovy formou výměny oken.

Realizace projektu: 2021

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora projektu žadatele Obec Lažany byla umožněna na základě výzvy Programu rozvoje venkova vyhlášené v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Achát.

Za udělenou podporu děkuieme.