Obsah

Obec Lažany v roce 2021 podala Žádost o dotaci do výzvy MAS Achát z.s. do Programu rozvoje venkova.

Náš projekt byl podpořen.

Popis projektu: Projekt řeší výměnu starých vchodových dveří, pořízení projekční techniky a rekonstrukci kuchyňského koutu v klubovně hasičů ve víceúčelové budově v obci Lažany v rámci dlouhodobé strategie zvyšováním kvality života v obci. 

Název projektu: Rekonstrukce kulturního domu v Lažanech - 2. etapa

Registrační číslo: 21/007/19210/451/045/001894

Logo EULogo Leader                                           Logo MAS

Cíl projektu: Cílem tohoto projektu je zhodnocení investice víceúčelové budovy v obci Lažany v rámci dlouhodobé strategie zvyšováním kvality života v obci, a to rekonstrukcí opláštění budovy formou rekonstrukce 2 ks starých vchodových dveří, pořízení  projekční techniky a rekonstrukce kuchyňského koutu.

Realizace projektu: 2022

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora projektu žadatele Obec Lažany byla umožněna na základě výzvy Programu rozvoje venkova vyhlášené v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Achát.

Za udělenou podporu děkuieme.