Obsah

Lažany

Obec se rozkládá v jižním okraji libereckého okresu na hranici Českého ráje, vzdálena od města Turnova 3 km. Nachází se v úrodné krajině s nadmořskou výškou 270 m. Střed obce tvoří kotlina, která je otevřena k jihu, a k severu se pne mírné návrší zvané U Lipky, odkud je krásná vyhlídka do širokého okolí - Ještěd, Frýdštejn, Kozákov a Hruboskalsko. První písemná zmínka o Lažanech je z roku 1397. Obec má 92 domů a cca 230 obyvatel. Původně se jednalo o typicky zemědělskou obec,známou pěstováním zeleniny (lažanské okurky) a ovocem. V současné době zde jsou intenzivní ovocné sady s termoskladem na uskladnění ovoce a moštovna s výrobou ovocných nápojů.

Vesnice je zástavbově kompaktně sevřená. V jejím středu je náves a požární nádrž, která v létě slouží jako koupaliště. Z registrovaných památek stojí za povšimnutí kamenný kříž, který byl v roce 2000 restaurován. Na okraji obce se nachází pomník padlých z první světové války.

Obec je od roku 2003 plynofikována. Z občanského vybavení je zde společenský sál, knihovna, prodejna smíšeného zboží a drobné provozovny služeb pro občany. Výhodné rozložení obce v blízkosti dálnice Praha - Liberec a města Turnova dává předpoklad dalšímu rozvoji obce, a to jak ve výstavbě rodinných domků, tak i živnostenských staveb.

Mapa