Obsah

Lažany

Obec se rozkládá v jižním okraji libereckého okresu na hranici Českého ráje, vzdálena od města Turnova 3 km. Nachází se v úrodné krajině s nadmořskou výškou 270 m. Střed obce tvoří kotlina, která je otevřena k jihu, a k severu se pne mírné návrší zvané U Lipky, odkud je krásná vyhlídka do širokého okolí - Ještěd, Frýdštejn, Kozákov a Hruboskalsko. První písemná zmínka o Lažanech je z roku 1397. Obec má 94 popisných čísel a žije zde okolo 230 obyvatel. Původně se jednalo o typicky zemědělskou ves, která proslula pěstováním ovoce a zeleniny - kupříkladu tehdy známých lažanských okurek. Okolí dnešních Lažan je tvořeno ovocnými sady, ke kterým byla v roce 1965 na okraji obce postavena moštovna ovoce. Nynější firma Moštovna Lažany je proslulá výrobou ovocných nápojů a moštů pod značkou Lažanský Rubín a je několikanásobným držitelem titulu "Výrobek roku", a dále značky "Regionální produkt Českého ráje".

Vesnice je zástavbově kompaktně sevřená. V jejím středu je náves a požární nádrž, která v létě slouží jako koupaliště. Z registrovaných památek stojí za povšimnutí kamenný kříž z roku 1821, který byl v roce 2000 rekonstruován. Na okraji obce byl postaven a v roce 1921 slavnostně odhalen pomník místním padlým občanům v první světové válce. V roce 2002 byl tento pomník restaurován.

Obec je od roku 2003 plynofikována. Z občanského vybavení je zde společenský sál, knihovna, prodejna smíšeného zboží a drobné provozovny služeb pro občany. Výhodné rozložení obce v blízkosti dálnice Praha - Liberec a města Turnova dává předpoklad dalšímu rozvoji obce, a to jak ve výstavbě rodinných domků, tak i živnostenských staveb.

Mapa