Obsah

Centrální registr oznámení veřejných funkcionářů

Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, v platném znění (dále jen „zákon“), ukládá veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně předkládat oznámení o činnostech, oznámení o majetku, oznámení o příjmech a závazcích. Do 31. 8. 2017 veřejní funkcionáři tato oznámení podávali v listinné podobě a správcem registru oznámení byl evidenční orgán, kterým je v případě obce Lažany OÚ Lažany.

Od 1. 9. 2017 se nově oznámení podávají elektronicky do Centrálního registru oznámení, a to ve lhůtách stanovených tímto zákonem.

Správce registru:

  • Ministerstvo spravedlnosti České republiky

Podpůrný orgán:

  • Obecní úřad Lažany

Podpůrný orgán zapisuje do Centrálního registru oznámení veřejné funkcionáře vykonávající funkci v oboru jeho působnosti, tj. starosty a místostarosty.

Kontakt

Nahlížení do Centrálního registru oznámení:

Každý má právo bezplatně nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě do registru oznámení. Oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 1 zákona, tj. starosty a místostarosty, jsou dostupná bez předchozí žádosti. Do neveřejné části registru oznámení je možné nahlížet na základě žádosti podané Ministerstvu spravedlnosti.

Nahlížet do centrálního registru, podat podnět nebo zažádat o přístup do neveřejné části lze prostřednictvím odkazu na uvedené adrese: http://cro.justice.cz

Oznámení učiněná veřejnými funkcionáři do 31. 8. 2017 je podpůrný orgán povinen uchovávat po dobu 5 let, tj. do 1. 9. 2022, a to pouze v listinné podobě. Žádost o nahlížení do těchto oznámení je možno podat na OÚ Lažany. 

Žádost o nahlížení do Centrálního registru oznámení, pokud jde o oznámení učiněná veřejnými funkcionáři po 1. 9. 2017, je nutno adresovat přímo Ministerstvu spravedlnosti.