Obsah

Obec Lažany v roce 2016 podala Žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje z Dotačního fondu Libereckého kraje pro rok 2016 - Oblast podpory č. 1 Požární ochrana - program č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje

Náš projekt byl podpořen.

Popis projektu: Projekt řeší nákup nových ochranných prostředků pro 2 nové členy jednotky SDHO Lažany, kteří doplnili počet členů této jednotky na 7. Jedná se o nákup 2 zásahových obleků, přileb, párů rukavic a obuví.

Název projektu: Nákup ochranných prostředků PO

Registrační číslo: OLP/1110/2016

Logo LK

Cíl projektu: Cílem tohoto projektu je nákup nových ochranných prostředků pro 2 členy jednotku SDHO Lažany: zásahový oblek, přilba, obuv, rukavice a kukla.
Projekt přímo navazuje na aktivity Podpora jednotky požární ochrany v obci Lažany.

Realizace projektu: 2016

Podpora projektu žadatele Obec Lažany byla umožněna na základě vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci z Programu obnovy venkova z Dotačního fondu Libereckého kraje pro rok 2016.

Za udělenou podporu děkuieme.     Logo LK

Smlouva účelové dotace