Obsah

Obec Lažany v roce 2021 podala Žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje z Dotačního fondu Libereckého kraje pro rok 2021 - Oblast podpory č. 2 regionální rozvoj - program č. 2.1 - Program obnovy venkova.

Náš projekt byl podpořen.

Popis projektu: Projekt řeší realizaci nového veřejného osvětlení podél stávající komunikace III/01016 v obci Lažany v rámci dlouhodobé strategie podpory bydlení a zajištění kvality bydlení v obci.

Název projektu: Rozšíření veřejného osvětlení v obci Lažany

Registrační číslo: OLP/2686/2021

Logo LK

Cíl projektu: Cílem tohoto projektu je osazení 6 ks nových osvětlovacích bodů a uložení nového zemního kabelového vedení v délce 270 m podél komunikace směrem JV a uložení nového zemního kabelu v délce 126 m včetně osazení 2 ks nových osvětlovacích bodů  podél komunikace směrem Z. Projekt současně řeší dosažení požadovaných parametrů osvětlovací soustavy a snížení energetické náročnosti soustavy. Projekt přímo navazuje na aktivity spojené se zvyšováním kvality života v obci.

Realizace projektu: 2021

Podpora projektu žadatele Obec Lažany byla umožněna na základě vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci z Programu obnovy venkova z Dotačního fondu Libereckého kraje pro rok 2021.

Za udělenou podporu děkuieme.     Logo LK

Smlouva účelové dotace