Obsah

Obec Lažany v roce 2022 podala Žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje z Dotačního fondu Libereckého kraje pro rok 2022 - Oblast podpory č. 2 regionální rozvoj - program č. 2.1 - Program obnovy venkova.

Náš projekt byl podpořen.

Popis projektu: Projekt řeší výměnu oken a vchodových dveří v části obecní mutifunkční budovy č. p. 67 v obci Lažany, v části, ve které se nachází obecní byt. Projekt přímo navazuje na aktivity spojené se zvyšováním kvality života v obci. 

Název projektu: Výměna oken a dveří v budově č. p. 67 v obci Lažany

Registrační číslo: OLP/2107/2022

Logo LK

Cíl projektu: Cílem tohoto projektu je výměna 7 ks starých dřevěných oken a 1 ks vchodových dveří za nová plastová. Projekt řeší především výrazné zkvalitnění opláštění a ochranu budovy, zlepšení vzhledu a tepelně izolačních vlastností objektu.

Realizace projektu: 2022

Podpora projektu žadatele Obec Lažany byla umožněna na základě vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci z Programu obnovy venkova z Dotačního fondu Libereckého kraje pro rok 2022.

Za udělenou podporu děkuieme.     Logo LK

Smlouva účelové dotace