Obsah

Obec Lažany v roce 2023 podala Žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje z Dotačního fondu Libereckého kraje pro rok 2023 - Oblast podpory č. 1 Požární ochrana a prevence kriminality - program č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje

Náš projekt byl podpořen.

Popis projektu: Projekt řeší nákup nových ochranných prostředků pro nového člena jednotky SDH obce Lažany, který doplní počet členů této jednotky na 8. Jedná se o nákup zásahového obleku, přilby, zásahové obuvi, páru rukavic, kukly, nášivky, výstražné vesty, držáku svítilny a svítilny.

Název projektu: Pořízení ochranných prostředků PO

Registrační číslo: OLP/2119/2023

Logo LK

Cíl projektu: Cílem tohoto projektu je nákup nových ochranných prostředků pro jednoho nového členy jednotku SDH obce Lažany: zásahový oblek, přilba, obuv, rukavice, kukla, nášivky, výstražná vesta, držák svítilny a svítilna.
Projekt přímo navazuje na aktivity Podpora jednotky požární ochrany v obci Lažany.

Realizace projektu: 2023

Podpora projektu žadatele Obec Lažany byla umožněna na základě vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci z programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje pro rok 2023.

Za udělenou podporu děkuieme.     Logo LK

Smlouva účelové dotace