Obsah

Obec Lažany v roce 2023 podala Žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje z Dotačního fondu Libereckého kraje pro rok 2023 - Oblast podpory č. 1 Požární ochrana a prevence kriminality - program č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje

Náš projekt byl podpořen.

Popis projektu: Projekt řeší dovybavení jednotky SDH obce Lažany věcnými prostředky. Jedná se o nákup dvou nových ruční radiostanice a záchranářského batohu vybaveného pro hasiče (lékárnička III, která obsahuje zdravotnický materiál upravený dle vyhlášky č. 53/2010 Sb.).

Název projektu: Pořízení věcných prostředků PO

Registrační číslo: OLP/2310/2023

Logo LK

Cíl projektu: Cílem tohoto projektu je dovybavení jednotky SDH obce Lažany věcnými prostředky: 2 ruční radiostanice a 1 záchranářský batohoh vybavený pro hasiče.
Projekt přímo navazuje na aktivity Podpora jednotky požární ochrany v obci Lažany.

Realizace projektu: 2023

Podpora projektu žadatele Obec Lažany byla umožněna na základě vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci z programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje pro rok 2023.

Za udělenou podporu děkuieme.     Logo LK

Smlouva účelové dotace