Obsah

Dostupné formuláře v sídle úřadu obce

  • Žádost o vydání občanského průkazu

  • Žádost o vydání osvědčení o státním občanství

  • Žádost o výpis z rejstříku trestů

  • Žádost na stavební povolení

  • Žádost na ohlášení stavebních úprav

  • Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

  • Žádost o uznání otcovství