Obsah

Organizační struktura obecního úřadu

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce.

 

Starosta:              Ing. Eduard Dvořák
                                mobil: 724 179 385

Místostarosta:  Svatopluk Bartoš
                                mobil: 777 144 101

Účetní obce:       Eva Poláková
                                mobil: 737 625 795


Zastupitelstvo obce:

Ing. Eduard Dvořák st.            starosta

Svatopluk Bartoš                      místostarosta

Daniel  Hauft                              předseda finančního výboru

David Hejl                                    předseda kontrolního výboru

Ing. Eduard Dvořák ml.            předseda kulturního výboru

Jiří  Mašek                                   člen finančního výboru

Josef Polák                                 člen finančního výboru

Složení výborů

Finanční výbor:
předseda:  Daniel Hauft
členové:    Jiří  Mašek, Josef Polák
 
Kontrolní výbor:
předseda:  David Hejl
členové:     Daniel Hauft, Ing. Eduard Dvořák ml.
 
Kulturní výbor:
předseda: Ing. Eduard Dvořák ml.
členové:    David Hejl, Eva Poláková