Obsah

Organizační struktura obecního úřadu

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy
starosty obce.

Starosta:           Ing. Eduard Dvořák
                           mobil: 724 179 385

Místostarosta:  Svatopluk Bartoš
                           mobil: 777 144 101

Účetní obce:     Eva Poláková
                           mobil: 737 625 795


Zastupitelstvo obce:

Ing. Eduard Dvořák               zastupitel (starosta)

Svatopluk Bartoš                   zastupitel (místostarosta)

Daniel  Hauft                         zastupitel (předseda finančního výboru)

David Hejl                             zastupitel (předseda kontrolního výboru)

Mgr. Martina Pichrtová         zastupitel (předseda kulturního výboru)

Jiří  Mašek                            zastupitel

Josef Polák                           zastupitel

Složení výborů

Finanční výbor:
předseda:  Daniel Hauft
členové:    Mgr. Martina  Pichrtová, Jiří  Mašek
 
Kontrolní výbor:
předseda:  David Hejl
členové:    Josef Polák, Vladimír  Viták
 
Kulturní výbor:
předseda: Mgr. Martina Pichrtová
členové:   David Hejl, Eva Poláková