Obsah

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:

  • Písemně

  • Osobně

  • e-mailem

  • elektronickým podáním

  • Telefonicky

Kontakty na úřad obce, včetně úředních hodin naleznete zde...