Obsah

Platby na účty úřadu

Obec  dává na vědomí, že případné platby může povinný subjekt poukázat na níže uvedené číslo účtu, nebo platby uhradit v hotovosti v sídle obecního úřadu kdykoliv v úředních dnech..

 

Bezhotovostní platby

  • Číslo účtu: 20824461/0100
    bankovní spojení: Běžný účet u KB v Turnově

Platby v hotovosti

Platby v hotovosti je možné složit v sídle obecního úřadu kdykoliv v úředních dnech.
 

Poplatky

Úřad obce informuje o poplatcích pro povinné subjekty ve správním obvodu obce
 

  • poplatky za odpad
  • poplatky ze psů
  • poplatky ze vstupného