Obsah

Střednědobý výhled rozpočtu

Je sestavován na základě požadavku § 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Obsahem rozpočtového výhledu, dle tohoto zákona, mají být základní údaje o příjmech a výdajích, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

  • Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství a k zajištění stability potřeb obce.

  • Sestavení střednědobého výhledu rozpočtu v jednotlivých letech zcela přesně kopíruje Zásady pro sestavování rozpočtu obce Lažany, je tedy porovnatelný s dosaženými skutečnostmi minulých let a se sestavenými rozpočty. Sestavuje se zpravidla na období 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Vzhledem k tomu, že obec nemá nyní žádné závazky a nelze určit termíny realizací investičních akcí, střednědobý výhled rozpočtu se skládá pouze z předpokladu příjmů a výdajů na léta 2023 - 2026. V případě potřeby bude střednědobý výhled rozpočtu aktualizován.

 

Střednědobý výhled rozpočtu 2023 - 2026

Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2024

Střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2023

Střednědobý výhled rozpočtu 2018 - 2021

Střednědobý výhled rozpočtu 2017 - 2020

Výhled rozpočtu 2016 - 2018

Výhled rozpočtu 2013 - 2016