Obsah

Název projektu: Rekonstrukce kulturního domu v Lažanech

Registracní císlo: 20/004/19210/451/045/003719

Logo EU                                 Logo Leader

Cíl projektu: Cílem tohoto projektu je zhodnocení investice víceúčelové budovy v obci Lažany v rámci dlouhodobé strategie zvyšováním kvality života v obci, a to rekonstrukcí opláštění budovy formou výměny oken.

Realizace projektu: 2021

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora projektu žadatele Obec Lažany byla umožněna na základě výzvy Programu rozvoje venkova vyhlášené v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Achát.