Obsah

Obec Lažany v roce 2016 podala Žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje z Dotačního fondu Libereckého kraje pro rok 2016 - Oblast podpory č. 2 regionální rozvoj - program č. 2.1 - Program obnovy venkova.

Náš projekt byl podpořen.

Popis projektu: Projekt řeší stavební práce spojené s opravou tří úseků místních komunikací v obci Lažany v rámci dlouhodobé strategie podpory bydlení a zajištění kvality bydlení v obci.

Název projektu: Odvodnění a rekonstrukce částí místních komunikací

Registrační číslo: OLP/5188/2016

Logo LK

Cíl projektu: Cílem tohoto projektu jsou stavební práce spojené s opravou tří úseků místních komunikací v obci Lažany:
1. úsek p. p. č. 477/1  - vybudování odvodňovacího žlabu z prefabrikovaných betonových prvků v délce 45 m podél pravé hrany vozovky a zesílení a výměna povrchu vozovky.
2. úsek p. p. č. 43/1 - vybudování drenáží pro odvodnění konstrukce vozovky a zachycení spodní vody, vybudování povrchového rigolu pro svedení dešťové vody, zpevnění a výměna povrchu vozovky v délce 70 m.
3. úsek p. p. č. 458/1 a 458/11 – rozebrání žulového chodníku (40 m2), propadlé komunikace (72 m2) a uvolněných schodů (39 m), zhotovení podkladů a položení obrub a dlažby.
Projekt přímo navazuje na aktivity Údržba a opravy místních komunikací v obci Lažany.

Realizace projektu: 2016

Podpora projektu žadatele Obec Lažany byla umožněna na základě vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci z Programu obnovy venkova z Dotačního fondu Libereckého kraje pro rok 2016.

Za udělenou podporu děkuieme.     Logo LK

Smlouva účelové dotace