Obsah

Obec Lažany v roce 2017 podala Žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje z Dotačního fondu Libereckého kraje pro rok 2017 - Oblast podpory č. 2 regionální rozvoj - program č. 2.1 - Program obnovy venkova.

Náš projekt byl podpořen.

Popis projektu: Projekt řeší stavební práce spojené s komplexní úpravou návsi v obci Lažany v rámci dlouhodobé strategie podpory bydlení a zajištění kvality bydlení v obci.

Název projektu: Revitalizace návsi v obci Lažany

Registrační číslo: OLP/4139/2017

Logo LK

Cíl projektu: Cílem tohoto projektu jsou náslefující stavební práce spojené s komplexní úpravou návsi v obci Lažany.
1) Výměna obrubníků, odvodnění, zpevnění a výměna povrchu komunikace o celkové ploše 543 m2 s vhodným naspádováním a bez navýšení oproti stávajícímu stavu.
2) Vybudování chodníku pro pěší, dláždění u stavidla požární nádrže, dláždění pod lavičkami a před autobusovou čekárnou - zámková dlažba o celkové ploše 152 m2.
3) Obměna vzrostlých dřevin, trvalkového záhonu před požární nádrží, výměna 3 ks laviček za nové.
Komplexní úprava návsi bude řešena účelně s ohledem na zlepšení celkového vzhledu středu obce. Projekt přímo navazuje na aktivity Úprava návsi, veřejného prostranství a opravy místních komunikací v obci Lažany.

Realizace projektu: 2017

Podpora projektu žadatele Obec Lažany byla umožněna na základě vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci z Programu obnovy venkova z Dotačního fondu Libereckého kraje pro rok 2017.

Za udělenou podporu děkuieme.     Logo LK

hSmlouva účelové dotace