Obsah

Obec Lažany v roce 2019 podala Žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje z Dotačního fondu Libereckého kraje pro rok 2019 - Oblast podpory č. 2 regionální rozvoj - program č. 2.1 - Program obnovy venkova.

Náš projekt byl podpořen.

Popis projektu: Projekt řeší opravu stávajícího veřejného osvětlení v celé obci Lažany v rámci dlouhodobé strategie podpory bydlení a zajištění kvality bydlení v obci. 

Název projektu: Oprava veřejného osvětlení v obci Lažany

Registrační číslo: OLP/2824/2019

Logo LK

Cíl projektu: Cílem tohoto projektu je výměna 33 ks starých výbojkových svítidel za nové LED svítilny. Projekt současně řeší dosažení požadovaných parametrů osvětlovací soustavy a snížení energetické náročnosti soustavy.

Realizace projektu: 2019

Podpora projektu žadatele Obec Lažany byla umožněna na základě vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci z Programu obnovy venkova z Dotačního fondu Libereckého kraje pro rok 2019.

Za udělenou podporu děkuieme.     Logo LK

Smlouva účelové dotace